lamp Tips en inzichten ontvangen over de aanpak van complexe problemen in het onderwijs?

Stelt u zichzelf weleens een of meer van de volgende soort vragen:

“Waarom …

… behaalt onze school onvoldoende rendement, terwijl we er steeds harder ons best voor doen?

… loopt de samenwerking binnen onze regio zo stroef?

… is afspraak bij ons geen afspraak?

… zijn we niet in control?

… voelen medewerkers zich niet verantwoordelijk en nemen ze geen initiatief?”

Als u zichzelf zo’n vraag stelt, dan heeft u te maken met een complex probleem. Het is een probleem dat u al een tijd bezighouden. Waarschijnlijk heeft u al pogingen gedaan om het probleem op te lossen, maar met weinig blijvend resultaat. Misschien dat u wel kleine succesjes heeft geboekt, maar na verloop van tijd keerde het probleem weer terug, soms zelfs in verhevigde mate.

Dat komt meestal doordat het onderliggende ‘systeem’, dat het probleem veroorzaakt en in stand houdt, niet is aangepakt. En een systeemverandering is nodig om een complex probleem echt op te lossen.

Als u daarbij hulp nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op organisatieadvies van StrategiePlus. StrategiePlus geeft scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden advies over hoe problemen fundamenteel kunnen worden opgelost door het systeem te veranderen.

Organisatieadvies volgens StrategiePlus

Organisatieadvies van StrategiePlus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Analyse van het probleem en het onderliggende systeem.
  2. Een visie op de noodzakelijke systeemverandering.
  3. Een implementatieplan (optioneel).

De organisatieadviseur van StrategiePlus is niet alleen ervaren als adviseur, maar ook als manager, bestuurder en toezichthouder. De organisatieadviseur van StrategiePlus begrijpt u, omdat hij vaak in uw schoenen heeft gestaan.

Het organisatieadvies ontstaat niet vanachter het bureau van de organisatieadviseur, maar in nauwe interactie met uw organisatie. StrategiePlus gelooft in een participatieve advies aanpak.

StrategiePlus is ook flexibel, want de wereld om ons heen staat niet stil. Waar nodig kan dat leiden tot bijstelling van de advies opdracht, uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever.

Indien u dat wenst, is StrategiePlus graag bereid het uitgebrachte organisatieadvies te implementeren. In dat geval wordt er een interim management opdracht met u overeengekomen.

Organisatieadvies in stappen

Als StrategiePlus voor u een organisatieadvies opdracht uitvoert, kunt u daarin altijd 4 hoofdfasen onderscheiden:

  1. Intake en opdracht bepalen
  2. Uitvoering
  3. Bespreken concept rapportage met de opdrachtgever
  4. Opleveren eindrapport.

Elk organisatieadvies is maatwerk. De invulling van het traject bepaalt StrategiePlus dan ook altijd in nauw overleg met de opdrachtgever.

Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan deze website. Meer weten over deze cookies, of wil je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen? Klik dan hiernaast op meer informatie